ผลิตภัณฑ์ เครื่องพิมพ์บัตร Retransfer

ผลิตภัณฑ์ เครื่องพิมพ์บัตร เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก

Rounded Image
เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO HDP5000

เครื่องพิมพ์ความคมชัดสูงด้วยระบบ Re-Transfer เพื่องานพิมพ์คุณภาพชั้นเลิศ และอายุการใช้งานของบัตรที่ยาวนาน

Rounded Image
เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO HDP5600

ใหม่!! เครื่องพิมพ์บัตรความละเอียดสูง 600dpi เพื่อคุณภาพการพิมพ์ภาพและตัวอักษรที่เหนือกว่า

Rounded Image
เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO HDP8500

เครื่องพิมพ์บัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เหนือกว่า สำหรับการขยายการผลิต และการผลิตบัตรในปริมาณมาก