ผลิตภัณฑ์ เครื่องพิมพ์บัตรการเงิน

ผลิตภัณฑ์ เครื่องพิมพ์บัตร เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก

Rounded Image
เครื่องพิมพ์บัตรการเงิน HID FARGO DTCii

เครื่องพิมพ์บัตรการเงินแบบทันที เทคโนโลยี direct-to-card

Rounded Image
เครื่องพิมพ์บัตรการเงิน HID FARGO HDPii Plus

เครื่องพิมพ์บัตรทางการเงินยุคใหม่ ที่ทำให้การออกบัตรด้านการเงินตามสาขาทำได้ทันที, คุ้มค่าใช้จ่าย, และสามารถสร้างกำไรให้ผู้ใช้งาน