บัตรแรก First biometric EMV card

ธนาคารแห่งไซปรัสซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐไซปรัสเริ่มใช้บัตรลายนิ้วมือบนบัตรแทนที่จะเป็น PIN แรกของโลก

2018-01-05
ข่าวสาร: Bank of Cyprus? ธนาคารใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐไซปรัส ?? ได้เริ่มใช้บัตรการเงินที่ใช้การสแกนลายนิ้วมือ ? บนบัตร แทนการกด PIN เป็นครั้งแรกของโลก ???
.
EMV Biometric Dual Interface Payment Card หรือบัตรเครดิต/เดบิต ? ที่มีเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมืออยู่บนบัตร ? ควบคู่ไปกับไมโครชิพ ทั้งแบบ contact และ contactless โดยเจ้าของบัตรต้องใช้สแกนนิ้วบนบัตร เพื่อยืนยันตัวตนแทนการกดรหัส เซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือนี้สามารถทำงานได้โดยการได้รับพลังงานจากเครื่องอ่าน หรือ payment terminal แบบเดิมที่มีอยู่แล้ว หลังจากเสียบบัตรเข้าไป ลายนิ้วมือที่อ่านได้ จะนำไปเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่เก็บในไมโครชิพของบัตร นั่นแปลว่า บัตรไม่จำเป็นต้องมีแหล่งพลังงาน หรือ แบตเตอรี่ใดๆ ลายนิ้วมือของผู้ถือบัตรเองก็ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในไมโครชิพของผู้ถือบัตร ไม่มีการส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆออกมาทั้งสิ้น